SIM Mińsk Mazowiecki

Nadrzędną misją Instytucji jest realizowanie obowiązku prowadzenia przez władze publiczne polityki sprzyjającej zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych. Do najważniejszych zadań KZN należy m.in. gospodarowanie nieruchomościami wchodzącymi w skład Zasobu, tworzenie warunków do zwiększenia dostępności mieszkań, podejmowanie działań mających na celu realizację inwestycji mieszkaniowych, tworzenie warunków ułatwiających powstawanie mieszkań gminnych.

SIM Mińsk Mazowiecki

Nadrzędną misją Instytucji jest realizowanie obowiązku prowadzenia przez władze publiczne polityki sprzyjającej zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych. Do najważniejszych zadań KZN należy m.in. gospodarowanie nieruchomościami wchodzącymi w skład Zasobu, tworzenie warunków do zwiększenia dostępności mieszkań, podejmowanie działań mających na celu realizację inwestycji mieszkaniowych, tworzenie warunków ułatwiających powstawanie mieszkań gminnych.

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

SIM MIŃSK MAZOWIECKI AKTUALNOŚCI

W dniu 26.04.2024r. Gmina Wodynie, Gmina Zbuczyn i Gmina Latowicz przystąpiły do Spółki SIM Mińsk ...
Zarząd Spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa SIM Mińsk Mazowiecki Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku ...
Z ogromną satysfakcją informujemy, że w dniu 7 grudnia br. został zrealizowany przez BBC Best ...
Serdecznie dziękujemy osobom zainteresowanym wynajmem mieszkań w systemie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej za wypełnione ankiety dotyczące ...
Szanowni Państwo, Zapraszamy do wypełnienia anonimowej ankiety dotyczącej inwestycji realizowanej przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniowa w ...
W marcu 2023 r. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Mińsku Mazowieckim złożyła wniosek kredytowy dotyczący realizacji przedsięwzięcia ...
W związku z podjętą inicjatywą budowy Osiedla Poligon w Mińsku Mazowieckimi oraz chęcią dopasowania oferty ...
Pracownicy Spółki, architekt konsultujący z Pracowni Archvision oraz architekt BBC Best Building Consultants Sp. z ...
Po wielu spotkaniach, ustaleniach, doprecyzowaniu planów i sprawdzaniu norm oraz przepisów prawnych, wymianie maili i ...
Prezes zarządu SIM Mińsk Mazowiecki Piotr Zych wziął udział w obradach władz miejscowości chętnych do ...
Szanowni Państwo, Zapraszamy do wypełnienia anonimowej ankiety dotyczącej inwestycji realizowanej przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniowa w ...
Nasi pracownicy spotkali się z projektantami firmy BBC Best Building Consultants Sp. z o.o. Sp.k ...

SIM MIŃSK MAZOWIECKI

O Nas

Impulsem do powstania w Mińsku Mazowieckim Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej była potrzeba budowy mieszkań zarówno dla mieszkańców miasta Mińska Mazowieckiego oraz Gminy, które zamierzają związać swoją przyszłość z regionem. 
Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Mińsku Mazowieckim jest dowodem owocnej współpracy pomiędzy Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii, Krajowym Zasobem Nieruchomości i jednostkami samorządu terytorialnego miasta Mińska Mazowieckiego. Pakiet Mieszkaniowy przygotowany przez Ministerstwo stanowi impuls do rozwoju nowoczesnego budownictwa zakładającego zarówno preferencyjny wynajem jak i dojście do własności.   

Rozwój mieszkalnictwa w Mińsku Mazowieckim to także gwarancja wysokiej jakości życia rozumiana jako zwiększenie dostępności mieszkań oraz poprawa warunków dla rozwoju wszelkiego rodzaju aktywności społecznej i przedsiębiorczości co prowadzić będzie do rozwoju gospodarczego miasta oraz gminy. 

Program dedykowany jest dla osób i rodzin o umiarkowanych dochodach. Tym którzy nie posiadają zdolności kredytowej w związku z czym nie mogą pozwolić sobie na zakup mieszkania na rynku deweloperskim,  ale posiadają tak zwaną zdolność „czynszową” i mogą regularnie płacić umiarkowany czynsz.  
 

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Mińsku Mazowieckim będzie mogła skorzystać środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w wysokości do 10% kosztów realizacji inwestycji. Plus finansowanie z Funduszu Dopłat, pozostałe koszty związane z budową osiedla oparte zostaną o partycypację lokatorów i preferencyjny kredyt społecznego budownictwa czynszowego udzielany przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krajowy Zasób Nieruchomości wniósł jako aport do spółki nieruchomość położoną w Mińsku Mazowieckim o łącznej powierzchni 6,06 ha.

Organizacja

SIM Mińsk Mazowiecki to spółka “not for profit” budująca mieszkania społeczne. Są przeznaczone dla osób i rodzin nie posiadających własnego mieszkania w danej miejscowości dysponujących środkami na regularne opłacanie czynszu, jednak ich dochody są za niskie na zaciągnięcie kredytu hipotecznego na mieszkanie.

Korzyści z bycia najemcą SIM:

 • możliwość zamieszkania w SIM bez konieczności zaciągania wysokiego kredytu; umowa z SIM może jedynie obligować do wniesienia partycypacji części kosztów budowy lokalu mieszkalnego;
 • stawki czynszu niższe niż na rynku komercyjnym;
 • dla partycypantów możliwość w przyszłości rozliczenia partycypacji w czynszu (“wakacje czynszowe”, dzięki którym najemca przez czas określony w umowie, a w przypadku emerytów – bezterminowo, będzie płacił nawet 20% niższy czynsz) lub możliwość wykupu mieszkania;
 • możliwość zmiany umowy najmu na umowę najmu z dojściem do własności (uzyskanie własności mieszkania w perspektywie lat);
 • Atrakcyjny model finansowania, dzięki któremu stawki czynszu w mieszkaniach SIM są niższe niż na rynku komercyjnym ( 4% wartości odtworzeniowej lokalu mieszkalnego), dzięki:
 • preferencyjnemu kredytowi udzielanemu SIM przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) do wysokości 80% kosztów przedsięwzięcia (odsetki od tych kredytów wykupuje Skarb Państwa, dzięki temu BGK może zaoferować niższe oprocentowanie);
 • bezzwrotnemu grantowi z Funduszu Dopłat (BGK), który wynosi do 35% kosztów inwestycji.

Zadanie, jakie postawiono przed Społeczną Inicjatywą Mieszkaniową w Mińsku Mazowieckim jest bardzo ambitne – celem podjętej działalności jest budowa osiedla mieszkaniowego na terenach miasta Mińska Mazowieckiego. Koncepcja przewiduje dostępność ważnych usług na terenie osiedla: lokalne sklepy spożywcze, szkoła, przedszkole, żłobek, punkt pocztowy, przychodnia zdrowia, punkty gastronomiczne, wypożyczalnia rowerów miejskich, oddział Biblioteki Miejskiej z czytelnią, itp.

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Mińsku Mazowieckim w swych działaniach będzie dążyć do powstania nowoczesnej i energooszczędnej zabudowy wielorodzinnej uwzględniającej zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Wierzymy, że w oferowanych przez nas mieszkaniach każdemu będzie się żyło przyjemnie i komfortowo. Warto zadecydować i zamieszkać w Mińsku Mazowieckim.

Status prawny

W dniu 27 września 2021 r. Rada Miasta Mińsk Mazowiecki podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie przez Miasto Mińsk Mazowiecki spółki pod nazwą SIM Mińsk mazowiecki w Mińsku mazowieckim Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.

W dniu 30 listopada 2021 r. Rada Gminy Mińsk Mazowiecki podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki pod nazwą SIM Mińsk Mazowiecki w Mińsku Mazowieckim Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.

Akt założycielski Spółki został podpisany 15 grudnia 2021 r. Repetytorium A nr 9047/2021 z kapitałem zakładowym wynoszącym 69.141.100,00 zł, 

Wspólnikami utworzonej Spółki SIM Mińsk Mazowiecki Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim jest Gmina Mińsk Mazowiecki, Miasto Mińsk Mazowiecki i Skarb Państwa reprezentowany przez Krajowy Zasób Nieruchomości. 

Władze SIM Mińsk Mazowiecki:

Udziałowcy Spółki
• Skarb Państwa
• Miasto Mińsk Mazowiecki
• Gmina Mińsk Mazowiecki

Skład Rady Nadzorczej
• Grzegorz Lachowicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej
• Jan Gibała – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
• Małgorzata Komuda-Ołowska – Sekretarz Rady Nadzorczej

Zarząd
• Piotr Zych – Prezes Zarządu

Miasto
Mińsk Mazowiecki
Gmina
Mińsk Mazowiecki


SPOŁECZNE INICJATYWY MIESZKANIOWE

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa, czyli SIM, to spółka realizująca budownictwo społeczne. Jej zadaniem jest budowanie mieszkań na wynajem o umiarkowanym czynszu. Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe (SIM) to filar dokonującego się właśnie przełomu w budowie mieszkań o umiarkowanym czynszu. SIM-y to spółki tzw. not for profit budujące mieszkania społeczne.

Dla kogo mieszkania w SIM?

 • Dla osób, które nie mają zdolności kredytowej, a mają tzw. “zdolność czynszową”;
 • Dla osób, których dochody są zbyt wysokie, by przyznano im lokal komunalny;
 • Dla osób, które nie posiadają tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości;
 • Pierwszeństwo najmu będą miały osoby wychowujące przynajmniej jedno własne lub przysposobione dziecko, o którym mowa w art. 7 ust. 1a ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1116);
 • Pierwszeństwo najmu będą miały osoby starsze w rozumieniu art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o osobach starszych (Dz. U. poz. 1705) – tj. osoby, które ukończyły 60. rok życia.

Korzyści z bycia najemcą SIM

 • możliwość zamieszkania w SIM bez konieczności zaciągania wysokiego kredytu; umowa z SIM może jedynie obligować do wniesienia partycypacji w wysokości do 30% kosztów budowy lokalu mieszkalnego;
 • nawet o połowę niższe stawki czynszu niż na rynku komercyjnym;
 • dla najemców będących jednocześnie partycypantami, możliwość rozliczenia partycypacji w czynszu (tzw. „wakacje czynszowe”, dzięki którym najemca przez czas określony w umowie, a w przypadku emerytów – bezterminowo, będzie płacił nawet 20% niższy czynsz);
 • możliwość zmiany umowy najmu na umowę najmu z dojściem do własności (uzyskanie własności mieszkania w perspektywie lat).

Atrakcyjny model finansowania, dzięki któremu stawki czynszu w mieszkaniach SIM są niższe niż na rynku komercyjnym (do 5% wartości odtworzeniowej lokalu mieszkalnego), dzięki:

 • preferencyjnemu kredytowi udzielanemu SIM przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) do wysokości 80% kosztów przedsięwzięcia (odsetki od tych kredytów wykupuje Skarb Państwa, dzięki temu BGK może zaoferować niższe oprocentowanie);
 • partycypacji (wkładowi) najemców – maksymalnie 30%;

ponadto, aby ułatwić gminom zakładanie SIM-ów i udział w realizacji społecznych mieszkań czynszowych:

 • rząd proponuje wsparcie finansowe ze specjalnie powołanego Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa dla wszystkich gmin. Na utworzenie nowego SIM lub objęcie udziałów w istniejącym SIM/TBS gmina może pozyskać odpowiednio 3 mln zł lub 10% wartości nowej inwestycji mieszkaniowej SIM/TBS. Wnioski o wsparcie z RFRM można składać do Krajowego Zasobu Nieruchomości (KZN);
 • grant ze środków Funduszu Dopłat do 35% kosztów przedsięwzięcia dla gminy która partycypuje w realizacji mieszkań przez SIM;
 • wprowadzenie możliwości tworzenia przez KZN we współpracy z gminami SIM i przystępowania do istniejących TBS, poprzez obejmowanie w imieniu Skarbu Państwa udziałów w zamian za wnoszone do tych spółek grunty, na których budowane są mieszkania.

Przystąpienie do SIM

Nawiązanie kontaktu. Podpisanie wstępnego porozumienia o współpracy; Podjęcie przez radę gminy uchwał związanych z powołaniem SIM.

Istniejące SIM

Docelowo planujmy, by w każdym województwie powstały dwie spółki SIM lub więcej. Sprawdź, w których miejscowościach zostały już założone Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe.

Planowane SIM

By dołączyć do planowanych spółek SIM prosimy o kontakt: sekretariat@simminskmaz.pl lub sim@simminskmaz.pl

Język | Language
Skip to content