Pierwsza Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa na Mazowszu

Dziś przez Krajowy Zasób Nieruchomości wspólnie z Miastem Mińsk Mazowiecki i Gminą Mińsk Mazowiecki została powołana pierwsza spółka SIM na Mazowszu. Planowana jest budowa przyjaznego, bezpiecznego i ekologicznego osiedla, którego budynki wyposażone zostaną w odnawialne źródła energii. W pierwszym etapie ma powstać 544 lokale mieszkalne.

– Mamy pierwszy SIM w województwie mazowieckim, to prezent pod choinkę – powiedział prezes Krajowego Zasobu Nieruchomości pan Arkadiusz Urban – wspólnie wybudujemy mieszkania dla osób, których nie stać na kredyt hipoteczny, ale stać na płacenie czynszu. Młode, ciężko pracujące osoby.

Inwestycja realizowana będzie przez SIM Mińsk Mazowiecki, którego wyłącznymi udziałowcami są jednostka samorządu terytorialnego i Skarb Państwa – KZN, przy wsparciu środkami publicznymi pochodzącymi w szczególności z RFRM, kredytu SBC i FD. Na dzień powołania SIM Miasto Mińsk Mazowiecki oraz Gmina Mińsk Mazowiecki obejmą udziały wkładem pieniężnym pochodzącym ze wsparcia ze środków RFRM, każda w wysokości 3 mln zł.

Źródłami finansowania inwestycji będą:

  • środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa do 10% kosztów inwestycji,
  • finansowe wsparcie z Funduszu Dopłat,
  • partycypacja najemców,
  • finansowanie zwrotne (preferencyjny kredyt) w ramach realizacji rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego z Banku Gospodarstwa Krajowego.

KZN wniósł jako aport do spółki nieruchomość położoną w Mińsku Mazowieckim o łącznej powierzchni 6,06 ha. SIM Mińsk Mazowiecki zrealizuje przedsięwzięcie inwestycyjno-budowlane (około 544 lokale mieszkalne) najpóźniej do końca IV kwartału 2028 r.

Przewidziano, że co najmniej 80% powierzchni użytkowej mieszkań będą stanowiły mieszkania na wynajem. Co najmniej 1 lokal mieszkalny, którego pierwszymi najemcami będą osoby wychowujące przynajmniej jedno własne lub przysposobione dziecko oraz 1 lokal mieszkalny, którego pierwszymi najemcami będą osoby starsze.

Miasto Mińsk Mazowiecki przedstawiło koncepcję osiedla POLIGON. Wytyczne projektowe zostały opracowane dla terenu o pow. ponad 18 ha i zakładają stworzenie przyjaznych i bezpiecznych przestrzeni wspólnych oraz odpowiedzialnego ekologicznie budownictwa – budynki mają być wyposażone w odnawialne źródła energii. Planowane jest także przekazanie mieszkańcom części terenu do samodzielnego zagospodarowania zielenią w formie ogródków warzywnych.

Koncepcja przewiduje dostępność ważnych usług na terenie osiedla: lokalne sklepy spożywcze, szkoła, przedszkole, żłobek, punkt pocztowy, przychodnia zdrowia, punkty gastronomiczne, wypożyczalnia rowerów miejskich, oddział Biblioteki Miejskiej z czytelnią, itp.

mat. prasowe Krajowego Zasobu Nieruchomości

Język | Language
Skip to content