ANKIETA dla osób zainteresowanych wynajmem mieszkania w systemie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej

Zadaniem Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej w Mińsku Mazowieckim jest budowa mieszkań na wynajem o umiarkowanym czynszu dla różnych grup społecznych, w tym dla osób, które z uwagi na przekroczenie progu dochodowego, nie mogą starać się o najem lokalu z zasobu gminy, a jednocześnie nie mają na tyle zdolności kredytowej, by kupić własne „M” na rynku pierwotnym lub wtórnym przy pomocy kredytu hipotecznego.
 
Pragnąc dopasować ofertę mieszkaniową do potrzeb zarówno naszych mieszkańców, jak i osób, które zamierzają związać swą przyszłość z Mińskiem Mazowiecki, przygotowaliśmy dla Państwa Ankietę, w której znajdują się m.in. pytania o wielkość mieszkań preferowanych do wynajęcia, o elementy
wyposażenia mieszkań czy też o konieczność dostosowania mieszkań do potrzeb osób niepełnosprawnościami. 
 
Wszystkie osoby zainteresowane wynajmem mieszkania w Mińsku Mazowieckim zapraszamy do jej wypełnienia. 
 
Państwa opinie są dla nas bardzo cenne, a zebrane informacje pozwolą nam na lepsze i trafniejsze zaplanowanie inwestycji osiedla na terenie byłego poligonu w Mińsku Mazowieckim, na którym najem mieszkań będzie odbywał się również z opcją dojścia do własności.

Dane, jakie Państwo nam przekażą, będą stanowiły ważny materiał do opracowania dokumentacji projektowej osiedla. Zainteresowanych przystąpieniem do programu prosimy o wypełnienie ankiety.

Ankieta będzie aktywna do 16.12.2022r.

Dostarczone przez Państwa informacje z pewnością pomogą nam w identyfikacji potrzeb i rozpoznaniu zapotrzebowania związanego z budową mieszkań przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową w Mińsku Mazowieckim.
 
Zwracamy uwagę, że ankieta NIE jest wnioskiem o wynajem mieszkania.

ANKIETA

Proszę wprowadzić poprawny adres e-mail. Jeśli oczekujecie Państwo od nas odpowiedzi tylko pod tym warunkiem będziemy się mogli z Wami skontaktować. Na wskazany powyżej przez Państwa adres e-mail zostanie wysłana kopia wysłanej ankiety.
Proszę wprowadzić poprawny numer telefonu.
Prosimy wybrać z listy rozwijanej zakres wieku osoby wnioskującej. Dostępne przedziały: 18-30, 31-40, 41-50, powyżej 50 lat
Prosimy o podanie informacji jaka jest liczba wszystkich osób w Pani/Pana gospodarstwie domowym (łącznie z Panią/Panem)?
Prosimy o podanie informacji jaka jest liczba dzieci w Pani/Pana gospodarstwie domowym?
Prosimy o podanie informacji czy członkiem Pani/Pana gospodarstwa domowego jest osoba z niepełnosprawnością?
Prosimy o podanie informacji jaką opcją jest Pani/Pan zainteresowana/y? Dostepne opcje: 1) wynajem długoterminowy; 2) wynajem z opcją dojścia do własności (po wpłacie partycypacji kosztów budowy lokalu).
Prosimy o podanie informacji jakie jest Pani/Pana miejsce zamieszkania? Dostępne opcje: 1) Mińsk Mazowiecki lub wieś/miejscowość na terenie gminy Mińsk Mazowiecki; 2) poza Mińskiem Mazowieckim i gminą Mińsk Mazowiecki.
Prosimy o podanie informacji czy obecnie posiada Pani/Pan tytuł prawny do mieszkania/domu? W przypadku wyboru odpowiedzi twierdzącej (Tak) prosimy opisanie tytułu prawnego: własność/spółdzielcze prawo/najem/inny (jaki?) w polu poniżej.
Prosimy o podanie informacji w jakim przedziale mieszczą się średnie miesięczne dochody netto (tzw. na rękę) przypadające na jednego członka Pani/Pana gospodarstwa domowego?
Prosimy o podanie informacji jaką kwotę możecie Państwo wnieść w ramach partycypacji (przy uwzględnieniu 1m2 wielkości mieszkania)? Przykładowo koszt budowy 1 m2 wynosi 7500 zł. Zatem budowa mieszkania o powierzchni 50 m2 wyniesie 375 000 zł. Partycypacja przyszłego najemcy w kosztach budowy na poziomie 10 % daje kwotę partycypacji w wysokości 37 500 zł. Odpowiednio 20 % partycypacja daje kwotę na poziomie 75 000 zł.
Prosimy o podanie informacji jakie są Pani/Pana źródła dochodu? (można zaznaczyć kilka odpowiedzi). W przypadku wybrania pozycji dopłaty i/lub inne prosimy o opisanie z jakich dopłat lub innych źródeł dochodu Państwo korzystacie. Poniżej
Prosimy o podanie informacji jaka wielkość mieszkania najbardziej Panią/Pana interesuje?
Prosimy o podanie informacji jaka jest preferowana przez Panią/Pana liczba pokoi w mieszkaniu.
Czy istnieje możliwość wniesienia kaucji w wymiarze 6-miesięcznego czynszu przy podpisaniu umowy najmu? Zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 172) kaucja nie może przekraczać sześciokrotności miesięcznego czynszu za dany lokal)
Czy jest Pani/Pan zainteresowany wynajmem lokalu użytkowego? W przypadku odpowiedzi - Tak, prosimy o podanie liczby metrów kwadratowych lokalu użytkowego jakimi jest Pani/Pan zainteresowan(a)y. W przypadku odpowiedzi - Nie, prosimy o pozostawienie poniższego pola pustego.

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Planowana zabudowa mieszkaniowa powstanie pomiędzy ul. Łupińskiego a ul. Skrzyneckiego w Mińsku Mazowieckim. Będą to budynki wielorodzinne z pełną infrastrukturą towarzyszącą. Budowę realizować będzie powołana do tego Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Mińsk Mazowiecki Sp. z o.o. przy wsparciu Krajowego Zasobu Nieruchomości, Miasta Mińsk Mazowiecki i Gminy Mińsk Mazowiecki.
Mieszkania będą udostępniane w formie najmu długoterminowego z opcją dojścia do własności. Zgodnie z ustawą o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (tzw. ustawa o SIM) z mieszkań będą mogli korzystać mieszkańcy po spełnieniu poniższych warunków:

 • Nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu na terenie gminy i miasta. Jeżeli posiadają umowę najmu, to będą musieli ją wypowiedzieć przed wprowadzeniem się do mieszkania.
 • Dochód całego gospodarstwa domowego nie może przekraczać stawek wyższych niż określone w ustawie o SIM.
 • SIM może wynająć lokal mieszkalny w swoich zasobach osobie posiadającej tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości lub osobie wchodzącej w skład gospodarstwa domowego, którego członek posiada tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości, jeżeli zmiana miejsca zamieszkania jest związana z podjęciem przez członka gospodarstwa domowego pracy w pobliżu miejsca położenia zasobów SIM, w których znajduje się lokal, o którego wynajem się ubiega.

  Realizacja mieszkań zakłada udział finansowy najemców w kosztach budowy. Przedstawiamy uproszczone wyliczenie kwoty partycypacji mieszkańców:
  Przykładowo koszt budowy 1 m2 wynosi 7500 zł. Zatem budowa mieszkania o powierzchni 50 m2 wyniesie 375 000 zł. Partycypacja przyszłego najemcy w kosztach budowy na poziomie 10 % daje kwotę partycypacji w wysokości 37 500 zł. Odpowiednio 20 % partycypacja daje kwotę na poziomie 75 000 zł. Należy wskazać, że w razie zakończenia najmu, partycypacja jest zwracana (po waloryzacji).
  Wysokość czynszu.
  Ustawa określa maksymalną wysokość miesięcznego czynszu. Podstawą jego wyliczenia jest wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych. Wskaźnik ten określa na raz na pół roku Wojewoda Mazowiecki. Ponieważ mieszkania budowane będą przy udziale środków Funduszu Dopłat, to ustawa wskazuje, że czynsz może wynieść maksymalnie 4 % wskaźnika odtworzeniowego na miesiąc. Obecnie wskaźnik odtworzeniowy wynosi 5246,90 zł.
  5246,90 zł x 4 % podzielone przez 12 miesięcy daje kwotę czynszu w wysokości 17,49 zł/m2. Dla przykładu opłata za mieszkanie o powierzchni 50 m2 wynosić będzie 874,50 zł za miesiąc. Należy pamiętać, że do tej kwoty należy doliczyć opłaty za prąd, wodę, energię cieplną czy odpady.
  Powyższe wyliczenia zostały opracowane na podstawie cen i wskaźników aktualnych na dzień 17.08.2022 r. i mogą ulec zmianie.
Język | Language
Skip to content