Podpisanie umowy

Umowa z BBC Best Building Consultants

6 grudnia 2022 r. została podpisana umowa z BBC Best Building Consultants Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej, w tym programu funkcjonalno-użytkowego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz innych wymaganych przepisami prawa opracowań, na podstawie których powstanie zespół budynków wielorodzinnych na Osiedlu Poligon.

Rozpoczęcie prac projektowych jest pierwszym etapem realizacji inwestycji.

Język | Language
Skip to content