ANKIETA – dotycząca preferencji mieszkaniowych

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do wypełnienia anonimowej ankiety dotyczącej inwestycji realizowanej przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniowa w Mińsku Mazowieckim na terenie byłego poligonu.

Ankieta ma na celu rozpoznanie preferencji mieszkaniowych osób wstępnie zainteresowanych wynajmem mieszkań z dojściem do własności z zasobów SIM Mińsk Mazowiecki.

Zwracamy uwagę, że ankieta NIE jest wnioskiem o wynajem mieszkania.

ANKIETA

Prosimy wybrać z listy rozwijanej zakres wieku osoby wnioskującej. Dostępne przedziały: 18-30, 31-40, 41-50, powyżej 50 lat
Prosimy o podanie informacji jaka jest liczba wszystkich osób w Pani/Pana gospodarstwie domowym (łącznie z Panią/Panem)?
Prosimy o podanie informacji jaka jest liczba dzieci w Pani/Pana gospodarstwie domowym?
Prosimy o podanie informacji czy członkiem Pani/Pana gospodarstwa domowego jest osoba z niepełnosprawnością?
Prosimy o podanie informacji jaką opcją jest Pani/Pan zainteresowana/y? Dostepne opcje: 1) wynajem długoterminowy; 2) wynajem z opcją dojścia do własności (po wpłacie partycypacji kosztów budowy lokalu).
Prosimy o podanie informacji jakie jest Pani/Pana miejsce zamieszkania? Dostępne opcje: 1) Mińsk Mazowiecki lub wieś/miejscowość na terenie gminy Mińsk Mazowiecki; 2) poza Mińskiem Mazowieckim i gminą Mińsk Mazowiecki.
Prosimy o podanie informacji czy obecnie posiada Pani/Pan tytuł prawny do mieszkania/domu? W przypadku wyboru odpowiedzi twierdzącej (Tak) prosimy opisanie tytułu prawnego: własność/spółdzielcze prawo/najem/inny (jaki?) w polu poniżej.
Prosimy o podanie informacji jaką kwotę możecie Państwo wnieść w ramach partycypacji (przy uwzględnieniu 1m2 wielkości mieszkania)? Przykładowo koszt budowy 1 m2 wynosi 7500 zł. Zatem budowa mieszkania o powierzchni 50 m2 wyniesie 375 000 zł. Partycypacja przyszłego najemcy w kosztach budowy na poziomie 10 % daje kwotę partycypacji w wysokości 37 500 zł. Odpowiednio 20 % partycypacja daje kwotę na poziomie 75 000 zł.
Prosimy o podanie informacji jaka wielkość mieszkania najbardziej Panią/Pana interesuje?
Prosimy o podanie informacji jaka jest preferowana przez Panią/Pana liczba pokoi w mieszkaniu.
Czy istnieje możliwość wniesienia kaucji w wymiarze 6-miesięcznego czynszu przy podpisaniu umowy najmu? Zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 172) kaucja nie może przekraczać sześciokrotności miesięcznego czynszu za dany lokal)
Czy jest Pani/Pan zainteresowany wynajmem lokalu użytkowego? W przypadku odpowiedzi - Tak, prosimy o podanie liczby metrów kwadratowych lokalu użytkowego jakimi jest Pani/Pan zainteresowan(a)y. W przypadku odpowiedzi - Nie, prosimy o pozostawienie poniższego pola pustego.
Jeśli jest Pani / Pan zaintersowana(y) wynajmem lokalu użytkowego prosimy o wybór z listy ewentualnego przeznaczenia. Jeśli na liście nie ma opisu prowadzonej działalności prosimy o wpisanie podanie własnych preferencji w poniżej (Sugestie / Uwagi)
Język | Language
Skip to content