Ogłoszenia o naborze

Prezydent Miasta Stalowej Woli 

oraz

Prezes Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej w Stalowej Woli Sp. z o.o.

ogłaszają

nabór wniosków o najem lokali mieszkalnych 

na Osiedlu Ogrodowym w Stalowej Woli.


Podpisany wniosek wraz z załącznikami należy złożyć

w terminie od 3 lipca 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r.

w siedzibie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej w Stalowej Woli 

przy ul. Kwiatkowskiego 1/pok.220

Warunki uczestnictwa w programie:
 

 • średni miesięczny dochód w gospodarstwie domowym osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym rok podpisania umowy najmu nie przekracza górnego limitu dochodowego
 • brak tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego na terenie Stalowej Woli w dniu podpisania umowy najmu
 • partycypacja w kosztach budowy lokalu mieszkalnego
   

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony i podpisany formularz wniosku
 • załączone do wniosku dokumenty i oświadczenia potwierdzające kryteria pierwszeństwa
 • deklaracja o dochodach oraz oświadczenie o nieposiadaniu tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego na terenie Stalowej Woli będą wymagane w terminie przed zawarciem umowy najmu

Koszty:
 

 • opłata za 1 m² partycypacji – 1500 zł *
  • I rata w kwocie 4000,00 zł – 30 dni od dnia podpisania umowy partycypacji, 
  • II rata w kwocie 40% kwoty partycypacji –  3 miesiące od dnia podpisania umowy partycypacji,
  • III rata w kwocie 45% kwoty partycypacji – 6 miesięcy od dnia podpisania umowy partycypacji,
  • IV rata po ostatecznym wyliczeniu kosztów, z uwzględnieniem I, II i  III raty – 30 dni przed podpisaniem umowy najmu.
 • opłata za 1 m² czynszu – 26 -30 zł *

Planowany termin zakończenia budowy:  IV  kwartał 2025

Szczegółowe informacje, w tym limity dochodowe, wniosek do pobrania wraz załącznikami oraz Regulamin najmu mieszkań dostępne są na stronie internetowej www.simstalowawola.pl/nabor/dokumenty-do-pobrania


Informacja telefoniczna pod nr tel. 15 814 91 64 / 15 814 91 65

* Szacowany koszt na podstawie kosztorysu inwestorskiego

Język | Language
Skip to content