• Praca w SIM Mińsk Mazowiecki
    SIM - aktualności,  SIM - Kariera

    Praca w SIM Mińsk Mazowiecki

    OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKOSPECJALISTA DS. ZMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Zarząd Spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa SIM Mińsk Mazowiecki Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim ogłasza nabór na stanowisko specjalisty do spraw zamówień publicznych. Do Twoich obowiązków należeć będzie: Wymagania niezbędne: Ponadto kandydat musi posiadać obywatelstwo polskie, mieć pełną zdolność do czynności prawnych, korzystać z pełni praw publicznych, nie być karanym za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe oraz cieszyć się nieposzlakowaną opinią. Wymagania dodatkowe: Wymagane dokumenty: Informacja o warunkach pracy: Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać e-mailem: na adres biuro@simminskmaz.pl z dopiskiem w tytule: nabór na stanowisko specjalisty do spraw zamówień publicznych do dnia 20 maja 2023 r. do…

Język | Language
Skip to content