• KZN - z ostatniej chwili,  SIM - aktualności,  SIM - Prasa,  SIM – z ostatniej chwili

    Mamy ostateczną wersję koncepcji architektoniczno-budowlanej

    Po wielu spotkaniach, ustaleniach, doprecyzowaniu planów i sprawdzaniu norm oraz przepisów prawnych, wymianie maili i telefonów – czyli wielu godzinach pracy – mamy to! W dniu 23.02.2023 roku otrzymaliśmy szczegółową koncepcję architektoniczno-budowlaną „Osiedla Poligon”. Firma BBC Best Building Consultants Sp. z o.o. Sp.k. opracowała kompleksową dokumentację projektową, dzięki której powstanie zespół budynków wielorodzinnych na działkach o numerach ewidencyjnych nr 2417/85, nr 2417/86, nr 2417/87, nr 2417/88, nr 2417/89. W koncepcji przedstawiono szczegółowe kwestie dotyczące zaprojektowanych mieszkań. Otrzymaliśmy plany, rysunki oraz strukturę mieszkań, garaży podziemnych i miejsc postojowych. Opracowanie zawiera także zagospodarowanie terenu, część architektoniczno-budowlaną, warunki ochrony przeciwpożarowej oraz graficzne opracowanie powyższych aspektów. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami!

  • SIM - aktualności,  SIM - Prasa,  SIM – z ostatniej chwili

    Ważne ustalenia w sprawie Osiedla Mieszkaniowego „Poligon”

    Nasi pracownicy spotkali się z projektantami firmy BBC Best Building Consultants Sp. z o.o. Sp.k. oraz z architektem konsultującym z Pracowni Archvision. Narada koordynacyjna w sprawie inwestycji przy ul. Lawendowej odbyła się 26.01.2023 r. w siedzibie Spółki. Celem rozmów było omówienie Koncepcji Architektoniczno-Budowlanej. Ustalenia dotyczyły mającego powstać zespołu budynków wielorodzinnych na działkach o numerach ewidencyjnych nr 2417/85, nr 2417/86, nr 2417/87, nr 2417/88, nr 2417/89. W trakcie obrad omówiliśmy istotne dla wygody mieszkańców oraz spełnienia wymogów prawa kwestie: dostępu inwestycji do drogi publicznej i infrastruktury, kwestie ochrony środowiska i warunków gruntowych, a także planowane standardy inwestycyjne. Owocne spotkanie zakończyliśmy konkretnymi ustaleniami oraz podziałem prac, dzięki czemu będzie mieszkało się Wam…

Język | Language
Skip to content